مصداق‌ها؛ کارنامه‌ای سراسر تخریب و فحاشی

آقای رائفی پور در کنشگری سیاسی خود به منظور حضور فعال در صحنه انتخابات علاوه بر تهمت‌های متعدد به افراد مختلف به فحاشی نیز دست زده است.

مصداق‌ها؛ کارنامه‌ای سراسر تخریب و فحاشی
توییت‌های علی‌اکبر رائفی‌پور

به گزارش ملت بیدار، بیانات واضح و صریح مقام معظم رهبری در موضوع انتخابات و رفتار کنشگران چراغ راهی برای افرادی است که خود را تابع ولایت می‌دانند تا بر اساس آن مناسبات سیاسی خود را تنظیم کنند.

مقام معظم رهبری در جدیدترین سخنان خود کسانی را که در میدان انتخابات وارد می‌شوند را از بد دهنی توهین و سیاه‌نمایی منع کردند، موضوعی که متاسفانه تا به امروز توسط آقای رائفی پور و حامیان ایشان در فضای مجازی رعایت نشده است.

آقای رائفی پور در کنشگری سیاسی خود به منظور حضور فعال در صحنه انتخابات علاوه بر تهمت‌های متعدد به افراد مختلف به فحاشی نیز دست زده است.

در این میان حامیان وی منطبق با مشی استاد نسبت به هر شخصی که کوچک‌ترین انتقادی داشته باشد حمله کرده و از خجالت وی با هرگونه تهمت، توهین، تخریب و فحاشی در می‌آید.

حال امروز آزمون ولایت مداری افرادی است که برخلاف نگاه رهبری گام برداشتند و باید دید جبران آن را حداقل با یک عذرخواهی خواهند کرد یا خیر و به مسیر خود ادامه خواهند داد./ پایان پیام