جریان تخریب با رمز تکذیب

توصیه می‌شود جریانات سیاسی قبل از اظهار نظر به تبعات صحبت‌های خود خوب فکر کنند و بیش از این باعث ریزش اعتماد مردم نشوند.

جریان تخریب با رمز تکذیب
توصیه می‌شود جریانات سیاسی قبل از اظهار نظر به تبعات صحبت‌های خود خوب فکر کنند و بیش از این باعث ریزش اعتماد مردم نشوند.

ملت بیدار آنلاین| ماجرا از ادعای آقای احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم شورای اسلامی و از نزدیکان محمود احمدی نژاد درخصوص تحویل خودروهای شاسی بلند به نمایندگان مجلس برای جلوگیری از استیضاح وزیر صمت آقای فاطمی امین شروع شد.

خبر مثل بمب ترکید و این اثر در روز قبل از استیضاح وزیر صمت باعث شعله ور شدن خشم نمایندگان و حتمی شدن استیضاح این وزیر شد.

خبری که در روزهای آینده دست‌خوش تغییرات بسیاری شد، از تکذیب ادعای تحویل خودرو برای عدم استیضاح تا نام بردن از معاون های اجرای قبلی مجلس و بعد هم مجدد تکذیب کردن.

این داستان از آنجای مجدد قوت گرفت که آقای درویشیان بازرس ویژه رییس جمهور در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا مدعی تحویل خودرو به نمایندگان در دولت قبل شد که این هم توسط ایشان تکذیب شد.

تازه‌ترین ادعا اما درخصوص آقای حسین جلالی دیگر نماینده مجلس است که در مصاحبه با اعتماد گفته بود آقای قالیباف رئيس مجلس از واگذاری خودروها خبر داشته که البته این هم چند ساعت بعد توسط این نماینده تکذیب شد.

با کنار هم قرار دادن این تایید و تکذیب‌ها می‌توان به یک خط سیر تخریبی سیاسی جدید رسید که اول چیزی را بگو و بعد تکذیب کن و تقصیر را گردن رسانه بنداز و بگو رسانه اشتباه بازتاب داده است.

اما حرف و سخنی که گفته‌ای مثل بمب در رسانه و جامعه چرخیده و اثر خود را برجای گذاشته و آن تکذیب صرفا برای فرار از پاسخگوی احتمالی قضایی است.

این جریان تازه متولد شده ی تخریبی رسانه ای بگو و بعد تکذیب کن دارای اثرات بد برای فضای رقابت سیاسی و از آن بدتر کشتن اعتماد عمومی مردم به نظام و حاکمیت است، چیزی که استفاده کنندگان از این بازی جدید به آن آگاه نیستند و اگر آگاه هستند حتما ضد امنیت ملی قدم بر می‌دارند.

توصیه می‌شود جریانات سیاسی قبل از اظهار نظر به تبعات صحبت‌های خود خوب فکر کنند و بیش از این باعث ریزش اعتماد مردم نشوند.