توزیع بیش از 2 هزار دستگاه کارتخوان بانک ملی ایران به ناشران در نمایشگاه کتاب

توزیع بیش از 2 هزار دستگاه کارتخوان بانک ملی ایران به ناشران در نمایشگاه کتاب

توزیع بیش از 2 هزار دستگاه کارتخوان بانک ملی ایران به ناشران در نمایشگاه کتاب
بانک ملی ایران، نمایشگاه

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، از ابتدای برپایی نمایشگاه تاکنون (دوشنبه، 25 اردیبهشت) بانک ملی ایران براساس نیاز و درخواست متقاضیان بیش از 2 هزار دستگاه کارتخوان و پایانه فروشگاهی به ناشران ارائه داده است.

بانک ملی ایران در ششمین روز از برگزاری نمایشگاه کتاب بی وقفه و با تمام توان و با استقرار به روز ترین تجهیزات جهت سهولت در انجام امور بانکی مورد نیاز بازدیدکنندگان و متقاضیان در حال ارائه تمامی خدمات بانکی است.