قالیباف: حکمرانی صحیح نتیجه تشخیص علمی و تصمیم سیاسی است

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: عمده مشکلات ما زمانی بوده که به تشخیص علمی توجه نکرده ایم و تصمیم سیاسی خود را در آن دخیل نکرده ایم لذا برای حکمرانی برایند تشخیص علمی و تصمیم سیاسی در زمان درست است که ما را موفق می کند.

قالیباف: حکمرانی صحیح نتیجه تشخیص علمی و تصمیم سیاسی است
قالیباف: حکمرانی صحیح نتیجه تشخیص علمی و تصمیم سیاسی است

ملت بیدار آنلاین| محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشستی که با حضور جمعی از اساتید علم جغرافیای دانشگاه‌های کشور در دانشگاه تهران برگزار شد، با تأکید بر اینکه علم جغرافیا، علم کشورداری و حکمرانی است، اظهار داشت: اگر می گوییم می خواهیم کشوری مستقل بوده و مولد باشیم، بی شک باید تولید قدرت، ثروت، معرفت و منزلت داشته باشیم و در این راستا براساس تجربه ای که دارم معتقدم که علم جغرافیا در کنار نقشی که به عنوان تأثیرات انسان و مکان در بستر زمان دارد، با نگاه سایبرنتیکی و نه نگاه مکانیکی و داینامیکی، چه در حوزه فردی، چه محلی، چه منطقه ای و چه جهانی می تواند در تولید قدرت و ثروت اثرگذار باشد.

قالیباف همچنین اضافه کردن تحلیل علمی به تمام تصمیم ها و عملکردهای گذشته را یک ضرورت خواند و افزود: عمده مشکلات ما زمانی بوده که به تشخیص علمی توجه نکرده ایم و یا تشخیص علمی داشته ایم اما تصمیم سیاسی خود را در آن دخیل نکرده ایم لذا برای حکمرانی باید این دو موضوع را تؤامان داشته باشیم و بدانیم که برایند تشخیص علمی و تصمیم سیاسی در زمان درست است که ما را موفق می کند.

وی در همین زمینه تصریح کرد: معتقدم حکمرانی صحیح زمانی شکل می گیرد که تشخیص علمی با تصمیم سیاسی همراه باشد. وی همچنین با تاکید بر این که ما باید قدرت حل مسئله پیدا کرده و راهکار و راه حل برای مشکلات داشته باشیم، افزود: رهبر معظم انقلاب از سال 99 به موضوع تحول اشاره کرده اند و در بیانات ابتدای امسال خود نیز بر این موضوع خطاب به اساتید، نخبگان و دانشجویان تأکید کردند تا به حوزه تحول توجه شود. در این نشست اساتید و نخبگان جغرافیا نیز به بیان دغدغه های خود پرداختند و تأکید کردند که با توجه بیشتر به ابعاد مختلف علم جغرافیا در سیاست های داخلی و خارجی، می توان کشور را به شکل بسیار بهتری اداره کرد.

در پی بیان این نکات، با دستور قالیباف، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مکلف به برگزاری نشست‌های پژوهشی برای تعیین جایگاه علم جغرافیا در کشور و ارائه راهکار برای حل مشکلات کشور از نگاه این علم و متخصصان آن شد.