برچسب زدن: مهدی فضائلی

یادداشت

اخلالگران و نقش‌آفرینان در فتح قله‌ها

یکی از مهم‌ترین کارویژه‌های رهبری بر اساس متون علمی، ترسیم چشم‌انداز و ایجاد انگیزه در پیروان برای تحقق چشم‌انداز است.

یادداشت

مهم‌ترین وظیفه رهبری

مهدی فضائلی کارشناس مسائل سیاسی

یادداشت

لزوم تمرکز بر اولویت اساسی کشور و پرهیز از حاشیه‌سازی‌ها

یادداشتی از مهدی فضائلی