برچسب زدن: محمدرضا رضائی کوچی

مجلس

تاخیر ۸ ماهه مرکز آمار در ارائه اطلاعات وضعیت مسکن صدای...

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه تاخیر در ارائه اطلاعات وضعیت مسکن منجر به بروز اخلال در تصمیم‌گری دستگاه‌های اجرایی می‌شود عنوان...