برچسب زدن: علی مهدیان

یادداشت

اصل و فرع سخنان رهبری درباره حجاب

رهبری در دیدار امامان جمعه معتقدند مردم ایران ویژگی‌های بی‌نظیری دارند و بنابراین عمیقاً دوست‌داشتنی هستند. در ادامه ایشان تصریح می‌کنند...