برچسب زدن: علی مطهری

دیگر رسانه‌ها

فهرست علی مطهری شانسی ندارد اما مشارکت را افزایش می‌دهد

اگر عرصه سیاسی کشور این طور باشد که فقط دو یا یک جناح بخواهند در صحنه انتخابات فعال باشند، در کلان سپهر سیاسی کشور خوب نیست.