برچسب زدن: شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، مالک شریعتی

سیاست

«شریان» مجوز فعالیت ندارد یا «شورای ائتلاف نیروهای انقلاب»؟

مالک شریعتی در حساب کاربری فضای مجازی خود به عدم مجوز برخی احزاب که در حال فعالیت هستند اشاره کرد و به عنوان عضو کمیسیون ماده 10 احزاب...