برچسب زدن: شاسی بلند

سیاست

جریان تخریب با رمز تکذیب

توصیه می‌شود جریانات سیاسی قبل از اظهار نظر به تبعات صحبت‌های خود خوب فکر کنند و بیش از این باعث ریزش اعتماد مردم نشوند.

سیاست

شاسی بلند‌های پر دردسر

عضو هیئت رئیسه مجلس مدعی شد سازمان بازرسی قوه قضائیه هم در دور‌ه‌ی رئیسی خودرو دریافت کرده است

سیاست

مجلسی‌ها درخواست شفافیت واگذاری خودروی خارج از ضوابط را...

نمایندگان در واکنش به گزارش بازرس رییس جمهور درباره واگذاری خودروهای خارج از ضابطه به نمایندگان و کارکنان مجلس بیان کردند: دریافت...