برچسب زدن: رحیم پور ازغدی

سیاست

رحیم پور ازغدی: مسیر تاریخ حتما باید عوض شود

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه خیانت حکومتها و جنایت صهیونیستها را البته جز به خون نمی شد شست ولی باید شست، افزود:...