برچسب زدن: حسین جلالی

مجلس

جلالی نماینده مجلس: من نگفتم رئیس مجلس از واگذاری شاسی‌بلندها...

من نگفتم رئیس مجلس از واگذاری شاسی بلندها خبر داشته است و این برداشت اشتباه از صحبت های من شده است.