برچسب زدن: جشنواره فارابی

گزارش

برخی سخنان مهم قالیباف در جشنواره فارابی

به نظر می‌رسد راه احیای علوم انسانی و اسلامی در چلهٔ دوم انقلاب اسلامی، بازگشت به ایدهٔ «نهضت نرم‌افزاری» است که ترجمان امروزی آن...