برچسب زدن: بدنانی

یادداشت

بدنامی بهتر از گمنامی، آیا واقعا ارزش دارد؟⁣

باید بدانیم که اگرچه جمله‌ی "بدنامی بهتر از گمنامی" ممکن است در کوتاه‌مدت به برخی افراد سیاسی منافعی برساند، اما در بلندمدت موجب ایجاد...