برچسب زدن: اصولگرایان

سیاست

دوگانهٔ نمایندهٔ اصلح یا مشارکت

در اردوگاه اصولگراها خط کشی پررنگ تر می‌شود و به زودی پس از تایید صلاحیت، جنجال‌های بسیاری خواهیم دید. برخی از چهره‌های اصولگرا در...