عیدی مجلس به سربازان | تقلیل مدت سربازی به ۱۴ ماه و افزایش ۱۴ برابری حقوق سربازان

ممکن بود از سوی افکار عمومی این وعده ها باور نشود اما مجلس یازدهم در همکاری با ستاد کل نیروهای مسلح توانست آنها را به نفع سربازان تصویب کند.

عیدی مجلس به سربازان | تقلیل مدت سربازی به ۱۴ ماه و افزایش ۱۴ برابری حقوق سربازان

به گزارش ملت بیدار و به نقل از فردا، اقداماتی که مجلس یازدهم به نفع سربازان انجام داد را می توان کم نظیر و مثال زدنی در بین مجالس مختلف کشور دانست. تقلیل مدت سربازی به ۱۴ ماه و افزایش ۱۴ برابری حقوق سربازان دو اقدامی است که با پیگیری مجلس یازدهم به ویژه رییس مجلس به نتیجه رسید.

این دو اقدام به اندازه ای بزرگ و اثربخش است که اگر قبل از آغاز مجلس یازدهم یک نماینده مجلس وعده آنها را می داد، ممکن بود از سوی افکار عمومی این وعده ها باور نشود اما مجلس یازدهم در همکاری با ستاد کل نیروهای مسلح توانست آنها را به نفع سربازان تصویب کند.

اکنون فرصت مناسبی است که مدعیان عدالت خواهی که در حمایت از حقوق سربازان سخن می گفتند پس از این موفقیت بزرگ به نفع سربازان از اقدام مجلس یازدهم به نیکویی یاد کنند و درباره نقش رییس مجلس در این باره سخن بگویند. در غیر این صورت این فرض بیشتر از همیشه قوت می گیرد که انگار این گروه تنها وظیفه حمله به قالیباف را به عهده دارند و برای مواقع این چنینی گذشتن از نقش نهاد پیش برنده این اقدام ها را به سخن گفتن درباره شان ترجیح می دهند./ پایان پیام