حمایت خادمان شهر تهران از قالیباف

هیٔت موسس خادمان شهر تهران (خشت) طی بیانیه‌ای از دکتر قالیباف حمایت کردند.

حمایت خادمان شهر تهران از قالیباف

به گزارش ملت بیدار،  موسس خادمان شهر تهران (خشت) طی بیانیه‌ای از دکتر قالیباف حمایت کردند. در متن این بیانیه آمده است با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری، ضمن دعوت از خانواده بزرگ شهرداری‌ها جهت شرکت در انتخابات حمایت خود را از کاندیدا‌های متخصص که سابقه فعالیت در حوزه مدیریت شهری و شهرداری‌ها را دارند و در راس آن جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف شهردار اسبق تهران و هشتمین شهردار برتر جهان اعلان می‌دارند./ پایان پیام