خاتمی هیچ نفوذ کلامی بین اصلاح‌طلبان ندارد

تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: مجموعه های اصلاح طلب دیگر هیچ گونه نسبتی با آقای خاتمی ندارند. آنها فقط از باقی مانده اسم و اعتبار آقای خاتمی می خواهند به نفع خود بهره گیرند.

خاتمی هیچ نفوذ کلامی بین اصلاح‌طلبان ندارد
سیدمحمد خاتمی

فردا نوشت: انتخابات مجلس برای اصلاح طلبان شروع نشده، تمام شد؛ تعلل در تصمیم گیری و فقدان ساماندهی تشکیلاتی عواملی بود که جریان اصلاحات را از دور رقابت ها به عنوان یک رقیب جدی خارج کرد و حالا سیدمحمد خاتمی در مقام توجیه برآمده و فراهم نبودن زمینه برای برگزاری انتخابات آزاد را دلیل اوضاع و احوال امروز اصلاح طلبان خواند اما این صحبت او حتی برای اردوگاه اصلاحات از جذابیت برخوردار نبود.

مهدی عرب صادق در گفتگو با خبرنگار سیاسی فردا درباره موقعیت سیدمحمد خاتمی در اردوگاه اصلاحات گفت: اصلاح طلبان نتوانستند از بدنه اجتماعی شان استفاده کنند دچار فروپاشی سیاسی شدند و قبل از برگزاری انتخابات، زمین و نتیجه بازی را به اصولگرایان واگذار کردند.

وی با بیان اینکه اصلاح طلبان امروز متحمل شکست در حوزه سرمایه اجتماعی هستند، درباره نقش سیدمحمد خاتمی در جریان اصلاحات افزود: او فقط یک شخصیت محترم در جریان اصلاحات محسوب می شود و هیچ نفوذ کلامی بین نیروهای این جریان ندارد.

این فعال سیاسی اظهار کرد: دیدگاه اصلاح طلبان امروز با زمان دوم خرداد ۱۳۷۶ زاویه زیادی پیدا کرده است، از این رو دچار اشنقاق های ترمیم ناپذیری شده اند، به طوری که مجموعه های اصلاح طلب دیگر هیچ گونه نسبتی با آقای خاتمی ندارند. آنها فقط از باقی مانده اسم و اعتبار آقای خاتمی می خواهند به نفع خود بهره گیرند.

عرب صادق با بیان اینکه نظریات و مواضع آقای خاتمی هیچ جایگاهی در جبهه اصلاحات امروز ندارد، ادامه داد: آقای خاتمی منطقی ترین دیدگاه اصلاح طلبی را سعی می کند به نمایش بگذارد اما واقعیت آن است که اصلاح طلبان عملا از آقای خاتمی عبور کرده اند و فقط دنبال منافع گروهی خود هستند./ پایان پیام