یوسفی، نماینده مجلس: مجلس گره گور پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران را باز کرد

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به حجم بالای بدهی پیمانکاران پروژه‌های عمرانی گفت: نمایندگان مجلس با هدف تقویت بنیه فنی و مهندسی کشور و حمایت از بخش خصوصی واقعی مصوب کردند، بدهی پیمانکاران با اوراق بهادار در سر رسید بازپرداخت ۵ ساله پرداخت شود.

یوسفی، نماینده مجلس: مجلس گره گور پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران را باز کرد
مجتبی یوسفی

به گزارش ملت بیدار، مجتبی یوسفی با اشاره به تصویب موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه در جهت افزایش کیفیت پروژه‌های عمرانی گفت: در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان مجلس با تصویب ماده 23 این لایحه قدرالسهم اختصاص یافته به شرکت های مجری از جمله شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کشور و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور که شرکت‌هایی غیر انتفاعی و نقش نظارت عمرانی و فنی مهندسی واسط میان وزارت خانه ها و پیکانکاران هستند، تا سقف 2.5 درصد از محل طرح های تملک دارایی اعتبار پیش بینی کردند.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کیفیت پروژه‌های عمرانی همواره یکی از گله‌های به حق مردم بوده لذا با تصویب این ماده امیدواریم در نظامات فنی و مهندسی، کیفیت و قیمت پروژه ها، نظارت مطلوبی صورت بگیرد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ماده 24 لایحه برنامه هفتم توسعه نیز دغدغه فعالان و پیمانکران  بخش خصوصی در پروژه های عمرانی مورد توجه نمایندگان قرار گرفت عنوان کرد: برخی پیمانکاران میلیاردها تومان از دولت و وزارت خانه برای اجرای پروژه‌های عمرانی طلب دارند که پرداخت نمی‌شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه پیمانکاران بروز هزینه می‌کنند اما تا چندین سال نمی‌توانند سود و حتی اصل پول خود را دریافت کنند افزود: نمایندگان مجلس برای اولین بار در بند الحاقی ماده 24 لایحه برنامه، مصوب کردند، بدهی پیمانکاران با اوراق بهادار در سر رسید بازپرداخت 5 ساله پرداخت شود، تا بخشی از این مطالبات با هدف تقویت بنیه فنی و مهندسی کشور و حمایت از بخش خصوصی واقعی پرداخت شود.

گفتنی است؛ در ماده 23 لایحه برنامه هفتم توسعه ذکر شده که هزینه خدمات مدیریت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کشور و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور تا دو و نیم درصد (%2/5) عملکرد تخصیص اعتبارات ذیربط با احتساب کل وجوه دریافتی از بودجه عمومی اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه و اوراق مشارکت، تعیین و از محل اعتبارات دستگاه مربوط پرداخت می‌شود.

همچنین نمایندگان در ماده 24 لایحه برنامه هفتم نیز مصوب کردند، که وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بدهی معوق به پیمانکاران طرح های تملک دارایی سرمایه ای ملی و استانی را  تا پایان سال اول برنامه به اوراق بهادار تبدیل و برای آنها جریان نقدی با سررسید مشخص تعیین کند. این اوراق با سررسید حداکثر پنج ساله بر اساس برنامه‌ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌کند. به تدریج تا پایان برنامه، قابل معامله در بازار سرمایه خواهد شد./

پایان پیام