قسم اصلاحات (آذر منصوری ) یا دم خروس (میترا استاد)؟؟

نمایش مدافع حقوق زنان بودن این جریان در حد انتخاب نمایشی یک زن به عنوان رئیس خود است که قلبا نیز به آن باور ندارند

قسم اصلاحات (آذر منصوری ) یا دم خروس (میترا استاد)؟؟
فهیمه رضائی

ملت بیدار آنلاین| فهیمه رضائی - سردبیر ملت بیدار و فعال رسانه‌ای - در حالی که فضای کشور همچنان از اتفاقات شهریور ۱۴۰۱ ملتهب است و جایگاه و ارزش زن ایرانی آب گل آلودی شده است که جملگی به دنبال ماهی گیری از آن هستند؛ 

جبهه اصلاحات که لکه ننگین قتل میترا استاد ،همسر محمد علی نجفی رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سید محمد خاتمی و شهردار شورای شهر اصلاح طلبان را بر پیشانی خود دارد نیز تور خود را در این آب گسترانیده بلکه آبرو و سرمایه اجتماعی از دست رفته‌ی خود را برای انتخابات های پیش رو برگرداند.

در تازه ترین رویداد ، آذر منصوری دبیرکل حزب اتحاد ملی به جای پیر مرد فرتوت اصلاحات، بهزاد نبوی به صندلی ریاست جبهه اصلاحات ایران نشسته است.

نمایش مدافع حقوق زنان بودن این جریان در حد انتخاب نمایشی یک زن به عنوان رئیس خود است که قلبا نیز به آن باور ندارند، تا جایی که حتی در رسانه های زنجیره‌ای خود نیز به صورت قابل توجهی به آن نپرداختند.

اعتقاد به حضور جوانان و بانوان در عرصه های مدیرتی و کلان کشور تنها دست مایه ای برای احزاب و جریانات سیاسی است که با یک حساب سر انگشتی می توان وضعیت جناح راست با تمام کاستی هایش را در شرایط مقبول تری از چپ ها با تمام ادعاهایشان برآورد کرد. 

انتخاب آذر منصوری به عنوان رئیس جبهه اصلاحات هرچند که نمایشی، فارغ از شخصیت ایشان و تنها به عنوان یک زن ، شاید قابل توجه و قابل تقدیر باشد اما حافظه تاریخی ما یادآورمان می شود که ایران بیش از ۳۰ سال در اختیار اصلاح طلبانی بوده که جز فساد و ناکارآمدی آوردی نداشته و تنها بانیان وضع موجود هستند.

آنچه جوانان و زنان این سرزمین خواهان واقعی آن هستند اداره صحیح کشور در شرایطی عادلانه و سالم و مقتدرانه با نقش آفرینی خودشان است و دیگر اینکه نجفی ها و طبری ها به عدالت احکامشان اجرا شود و اولویت های جامعه به درستی تشخیص ، برنامه ریزی و در راستای آن اقدام شود./ انتهای پیام