افکارسنجی | آیا با تغییر وزیر صمت قیمت خودرو کاهش پیدا می‌کند؟

اکثر مخاطبان تغییر وزیر صمت را علتی بر کاهش قیمت خودرو نمی‌دانند و تغییرات در بازار خودرو را به دلایل دیگر معطوف می‌کنند.

افکارسنجی | آیا با تغییر وزیر صمت قیمت خودرو کاهش پیدا می‌کند؟
آیا با تغییر وزیر صمت قیمت خودرو کاهش پیدا می‌کند؟

ملت بیدار آنلاین| مرکز افکارسنجی پایگاه خبری ملت بیدار بخشی که درآن هرهفته یک سوال را از مخاطبان خود در قالب نظرسنجی می پرسد و نتایج آن را هفته بعد برای عموم مخاطبان جهت بهره برداری منتشر می کند. در این افکارسنجی ما مسائل مهم روز را از منظر جامعیت و مهم بودن مورد سوال قرار می دهیم.

در هفته‌ی دوم اردیبهشت ۱۴۰۲ و پس از استیضاح وزیر صمت جناب آقای فاطمی امین از مخاطبان خود پرسیدیم آیا با تغییر وزیر صمت قیمت خودرو کاهش پیدا می‌کند؟ و ۱۲۳۲۱ نفر به این سوال با بله و خیر پاسخ دادند.

نتایج زیر ماحصل این نظرسنجی است.

ازمیان ۱۲۳۲۱ رای 5.9 % بله را انتخاب و 94.1 % گزینه‌ی خیر را انتخاب کرده بودند. از برآیند این نظرسنجی اینطور می‌توان برداشت کرد که اکثر مخاطبان تغییر وزیر صمت را علتی بر کاهش قیمت خودرو نمی‌دانند و تغییرات در بازار خودرو را به دلایل دیگر معطوف می‌کنند.