برچسب زدن: کارت ملی هوشمند

مجلس

ادغام طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت با لایحه ساماندهی اتباع...

نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس از ادغام طرح مجلس برای تشکیل سازمان ملی مهاجرت با لایحه دولت تحت عنوان ساماندهی اتباع...