برچسب زدن: چت جی پی تی

گزارش

آینده ترسناک با هوش مصنوعی

هوش مصنوعی به سرعت درحال پیشرفت است بطوری که در چند ماه اخیر جوامع بشری را تحت تاثیر خود قرار داده است و به عنوان یک پدیده‌ی نوظهور...