برچسب زدن: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

مجلس

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در دستورکار این هفته...

بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی...

مجلس

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت اصلاح شد

نمایندگان مردم در مجلس به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان، با اصلاح طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت موافقت کردند.