برچسب زدن: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

مجلس

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت اصلاح شد

نمایندگان مردم در مجلس به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان، با اصلاح طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت موافقت کردند.