برچسب زدن: سلیمی عضو هیئت رئیسه

سیاست

شاسی بلند‌های پر دردسر

عضو هیئت رئیسه مجلس مدعی شد سازمان بازرسی قوه قضائیه هم در دور‌ه‌ی رئیسی خودرو دریافت کرده است