برچسب زدن: جنگ رسانه هیبریدی

یادداشت

جنگ هیبریدی در رسانه و مجازی: چالش ها و راهکارها

برای مقابله با جنگ هیبریدی در رسانه و مجازی، نیازمند همکاری و هم‌افرایی بین اعضای خانواده بزرگ رسانه های ایران هستیم.