برچسب زدن: جلسات سران قوا

مجلس

نماینده مجلس: جلسات مشترک قوای سه گانه باید خروجی مطلوب...

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات مشترک مجلس با قوای مجریه و مقننه گفت: امیدواریم این مسیر منجر به افزایش رضایت مردم...