مظلومیت فلسطین، آینه‌ای از ظلم جهانی

آری، فلسطین مظلوم است، اما تسلیم نخواهد شد.

مظلومیت فلسطین، آینه‌ای از ظلم جهانی

شریف زمانی، فعال سیاسی و رسانه‌ای - فلسطین، سرزمینی که مظلومیتش در تاریخ ثبت شده است. مردمی که سال‌هاست در سایه اشغالگری و ظلم رژیم صهیونیستی، طعم تلخ آوارگی و ناامیدی را چشیده‌اند اما این مردم، هرگز در برابر ظلم سر خم نکرده‌اند و نسل‌ها در راه آزادی و استقلال خود ایستادگی کرده‌اند و با دستان خالی در برابر ظلمی آشکار قد علم کرده‌اند. مقاومت و پایداری مردم فلسطین، الهام‌بخش تمامی آزادی‌خواهان در سرتاسر جهان است. آنان نشان داده‌اند که با ایمان و اراده، می‌توان بر ظلم و ستم غلبه کرد. فلسطین، نمادی از مظلومیت و استقامت است و تا زمانی که این مردم در راه آزادی خود مبارزه می‌کنند، فریاد مظلومیتشان خاموش نخواهد شد. آری، فلسطین مظلوم است، اما تسلیم نخواهد شد.