آیا دولت رئیسی نیم‌نگاهی به نتیجه انتخابات مجلس دارد؟

تشکیل مجلسی قوی می‌تواند با ریل‌گذاری درست دولت را در مسیر هموار اجرایی قرار دهد.

آیا دولت رئیسی نیم‌نگاهی به نتیجه انتخابات مجلس دارد؟
دولت سیزدهم

فردا نوشت: انتخابات مجلس دوازدهم برای دولت چه قدر مهم است؟ آیا دولت رئیسی نیم‌نگاهی به نتیجه این انتخابات دارد؟ آیا اصل این انتخابات در مسیر حرکت دولت تأثیری می‌گذارد؟

اینها پرسش‌هایی است که یک ماه مانده به انتخابات مجلس می‌توان درباره نسبت انتخابات و دولت مطرح کرد و برای پاسخ به آنها باید چند موضوع را مورد بررسی قرار داد.

1. اصل انتخابات پیش رو حتما برای دولت مهم است و دولت می‌داند اگر مشارکت انتخاباتی بالا باشد، مسیر حرکت او نیز هموار می‌شود زیرا مشارکت انتخاباتی افزون بر تقویت مجلس به عنوان سرمایه نظام تلقی می‌شود و چه دولت رئیسی و چه دولت‌های پیشین زمانی می‌توانسته‌اند بر مشارکت اجتماعی-سیاسی مردم حساب باز کنند که نمودش را در انتخابات مشاهده کرده باشند؛ بنابراین همه از جمله دولت از مشارکت حداکثری مردم منتفع خواهند شد و در دایره‌ای وسیع‌تر این نفع به خود مردم باز می‌گردد.

2. نکته دیگر آن است که تشکیل مجلسی قوی می‌تواند با ریل‌گذاری درست دولت را در مسیر هموار اجرایی قرار دهد؛ چنانکه همین دولت توانست از رهگذر مصوبات مجلس یازدهم در مسیری اصولی حرکت کند؛ به ویژه در عرصه اقتصادی که مصوبات مجلس کار دولت را در مدیریت اقتصادی کشور هموار کرد.

3. معمولا دولت‌ها تمایل دارند که مجالس همراهشان باشند و گاهی در مجالس دوره‌های قبل دیده‌ایم که این همراهی به تساهل دربرابر دولت‌ها انجامیده است. از آن سو هم بوده است که مجالس در تقابل دولت‌ها قرار گرفته‌اند و به نوعی به سیاسی‌کاری پرداخته‌اند. بنابراین ارتباط دولت و مجلس تیغی دولب است که هم از این سو و هم آن سوی‌اش در نهایت منجر به تضییع حقوق مردم می‌شود؛ بنابراین بسیار مهم است که نسبت مجلس با دولت تعامل انتقادی باشد یعنی مجلس در عین حال که مسیر دولت را هموار کند اما از وظیفه نظارتی‌اش غافل نشود که البته همین اجرای وظیفه نظارتی‌اش به دولت کمک خواهد کرد که همواره در مسیر درست حرکت کند. بنابراین تشکیل مجلسی کارآمد می‌تواند از این جهت هم در مسیر حرکت دولت تأثیر مثبت داشته باشد./ پایان پیام