نماینده مجلس: دیدگاه سرمایه‌داری وزیر آموزش و پرورش باعث سهم ۸۰ درصدی بچه‌پولدارها در بین رتبه برترهای کنکور شد

نماینده مردم خمین نوشت:وزیری که متولی تربیت و پرورش فرزندان ایران زمین است، معتقد است که کیفیت و سطح ارائه خدمات آموزشی به میزان پول پدرمادرها بستگی دارد! همین دیدگاه های سرمایه داری است که باعث شده که ۸۰ درصد رتبه برترهای کنکور از بچه پولدارها باشند. وزیر در صحن مجلس باید پاسخگو باشد.

نماینده مجلس: دیدگاه سرمایه‌داری وزیر آموزش و پرورش باعث سهم ۸۰ درصدی بچه‌پولدارها در بین رتبه برترهای کنکور شد
علیرضا نظری

به گزارش ملت بیدار آنلاین،علیرضا نظری نماینده مردم خمین و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در توئیتی در صفحه شخصی مجازی خود از اظهارات اخیر رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش انتقاد کرد.

متن توئیت نماینده خمین در مجلس به شرح زیر است:

«وزیری که متولی تربیت و پرورش فرزندان ایران زمین است، معتقد است که کیفیت و سطح ارائه خدمات آموزشی به میزان پول پدرمادرها بستگی دارد! همین دیدگاه های سرمایه داری است که باعث شده که 80 درصد رتبه برترهای کنکور از بچه پولدارها باشند. وزیر در صحن مجلس باید پاسخگو باشد.»/

پایان پیام