شاسی بلند‌های پر دردسر

عضو هیئت رئیسه مجلس مدعی شد سازمان بازرسی قوه قضائیه هم در دور‌ه‌ی رئیسی خودرو دریافت کرده است

شاسی بلند‌های پر دردسر
سلیمی عضو هیئت رئیسه

ملت بیدار آنلاین| بعد از ماجرای ادعای دولت در رابطه با شاسی بلند گرفتن نمایندگان مجلس، مجلس‌ها هم دست به افشاگری زدند.

سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس در اینباره گفت: اظهارات نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد بلوف سیاسی در راستای تخریب قوه مقننه است و بدون شک نمایندگان مجلس این موضوع را به صورت ویژه بررسی خواهند کرد.

درحال حاضر پرونده خودروهای شاسی بلند داده شده به نمایندگان در کمیسیون اصل ۹۰ مفتوح است.