برچسب زدن: وحیدی

سیاست

بازهم ادعای بدون سند و مدرک

نماینده افشاکننده شاسی‌بلند مجلسی‌ها که توان اثبات آن را ندارد در ادعای جدید عنوان کرده است که قالیباف در ازای تأیید لیست انتخاباتی...