بازهم ادعای بدون سند و مدرک

نماینده افشاکننده شاسی‌بلند مجلسی‌ها که توان اثبات آن را ندارد در ادعای جدید عنوان کرده است که قالیباف در ازای تأیید لیست انتخاباتی با آقای وحیدی وزیر کشور بده‌بستان داشته است

بازهم ادعای بدون سند و مدرک
بازهم ادعای بدون سند و مدرک

به گزارش ملت بیدار آنلاین، نماینده افشاکننده شاسی‌بلند مجلسی‌ها که توان اثبات آن را ندارد در ادعای جدید عنوان کرده است که قالیباف در ازای تأیید لیست انتخاباتی با آقای وحیدی وزیر کشور بده‌بستان داشته است و این در حالی است که وزیر کشور این موضوع را تکذیب کرده است، اما چند نکته دراین‌خصوص حائز اهمیت است.

هر ادعایی باید با مدارک و شواهد معتبر و قابل‌قبولی همراه باشد تا بتوان به آن اعتماد کرد. ادعاهای بدون مدرک صرفاً حدس و گمان هستند و نمی‌توانند مبنای تصمیم‌گیری و واکنش قرار بگیرند. چنین ادعاهایی معمولاً برای فریب‌دادن دیگران و ترویج افکار غلط به کار می‌روند. 

خوب است هرگاه با ادعایی بدون مدرک مواجه شدیم، با دیده شک و تردید به آن نگریسته و از شخص ادعاکننده، مستندات و مدارک معتبر درخواست کنیم. اگر نتوانست مدرکی ارائه دهد، نباید به ادعای او اعتماد کرد.

پذیرش ادعاهای بی‌مدرک می‌تواند منجر به فریب‌خوردن و پیروی از افکار و باورهای نادرست شود که در نهایت باعث انحراف جامعه و تشویش اذهان عمومی می‌شود؛ بنابراین توصیه می‌شود همیشه نسبت به ادعاهای بدون مدرک، دیدگاهی شکاکانه داشته باشیم و از ارائه‌دهندگان این ادعاها، مستندات لازم را مطالبه کنیم. تنها با اتخاذ این رویکرد می‌توانیم از فریب‌خوردن و پذیرش اشتباهات جلوگیری کنیم./

انتهای پیام