برچسب زدن: تحکیم وحدت

سیاست

روز داغ تابستانی و جلسه‌ای داغ‌تر/روایت خلاصه یک نشست چالشی

روایت یکی از حاضرین در جلسهٔ رئیس مجلس با دفتر تحکیم در دانشگاه علامه طباطبایی