برچسب زدن: بازار خلازیر

یادداشت

کوره های آجرپزی ،بازار خلازیر

از غرفه‌هایی که شهرداری برای آنها تدارک دیده بیرون زده‌اند و دقیقا جلوی همان غرفه‌ها بساط میکنند‌. زباله‌گردی را پر سودتر از انواع...