فساد چای دبش تکرار خواهد شد

چرا مردم باید مالیات دهند تا دولت جای آنان تصمیم بگیرند

فساد چای دبش تکرار خواهد شد
فساد چای دبش

دنیای اقتصاد نوشت: فساد چای دبش تکرار خواهد شد چون نظام ما چند نرخی است نه تک نرخی؛ چرا مردم باید مالیات دهند تا دولت جای آنان تصمیم بگیرند و در نهایت فساد هم رخ دهد؟

برای بستن پرونده‌های فسادی چون مورد اخیر، جز بازگشت به نظام تک‌نرخی، محور قرار گرفتن بازار به جای تصمیمات بوروکراتیک در تامین و تخصیص ارز و احترام به حقوق شهروندان در فرآیند تجارت کشور، هیچ راه دیگری وجود ندارد وگرنه دولت‌ها هم تغییر می‌کنند و فسادها همچنان رخ خواهد داد. 

فرآیند تجاری ما، به گونه‌ای است که بوروکرات‌های دولتی به جای مردم تصمیم می‌گیرند که چه کالایی وارد شود، چقدر وارد شود و حتی چه کسی این واردات را انجام دهد. جالب آن است که دولت برای جلوگیری از تبعات و فساد این «به جای مردم تصمیم گرفتن» از خود مردم مالیات می‌گیرد تا نهادهای نظارتی عریض و طویلی را به‌وجود آورد که در نهایت آنان مانع فساد نیز نمی‌شوند./ انتهای پیام