برچسب زدن: مسعود پزشکیان

سیاست

همه برای کمک به رئیس‌جمهور

همکاری و همیاری مردم، اندیشمندان، نخبگان و حاکمیت با رئیس‌جمهور جدید می‌تواند به بهبود مدیریت کشور و ارتقای سطح زندگی مردم کمک شایانی...