دولت و مجلس در جنبه‌های مختلف هماهنگ هستند

معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت و مجلس در جنبه‌های مختلف هم راستا و هماهنگ هستند و این هماهنگی در پیشرفت امور کمک بسیاری می‌کند.

دولت و مجلس در جنبه‌های مختلف هماهنگ هستند
محمد مخبر - معاون اول رئیس جمهور

به گزارش ملت بیدار، محمد مخبر در پاسخ به سوالی در خصوص تاثیر نشست مشترک مجلس و دولت بر هم‌افزایی قوا به ویژه با توجه به تجربه مجلس یازدهم و دولت سیزدهم در تصویب برنامه هفتم توسعه، گفت: دولت و مجلس در جنبه‌های مختلف هم راستا و هماهنگ هستند و این هماهنگی در پیشرفت امور کمک بسیاری می‌کند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه تصریح کرد: اگر این هماهنگی‌ها و همدلی‌ها نبود، برنامه هفتم توسعه که تدوین شد، واقعا نمی‌توانست برنامه‌ای با این کیفیت و با این نقاط برجسته‌ای که اثرات جدی روی اداره کشور خواهد داشت، باشد.

مخبر همچنین اضافه کرد: لایحه بودجه مربوط به اولین سال اجرای برنامه هفتم نکات خوبی داشت و این‌ها همه با هماهنگی، همدلی و مذاکره و تعامل شکل گرفته است، امیدواریم در اجرا هم این هماهنگی‌ها نتیجه خود را بدهد./ پایان پیام