برچسب زدن: هرندی

جامعه

آیا قوه قضائیه به آسیب‌های اجتماعی مناطق شوش و هرندی ورود...

در خاطرم هست زمستان دوسال قبل وقتی به دعوت سپیده علیزاده، مدیر موسسه نور سپید هدایت به پارک شوش رفتم، با همراهی یکی از کارکنان گرمخانه...