برچسب زدن: مجمع تشخیص مصلحت نظام

سیاست

ضلع جدید قانونگذاری در کشور

مجمع تشخیص مجلس سنا میشود؟

سیاست

ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبات مورد تأیید مجلس و...

واعظ آشتیانی: از ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبات مورد تأیید شورای نگهبان متعجبم!

تحلیل

شفافیت‌خواهان کاذب

طرح شفافیت قوای سه‌گانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد.