چرا جمهوری اسلامی اصرار دارد مردم در سرنوشت خود دخیل باشند؟

مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران گفت: اگر مردم در مسائل کشور دخیل نباشند قطعاً با خطرات جدی رو به رو خواهیم شد. تحول زمین‌گیر و آسیب‌پذیر می‌شود. اساس تحول در ایران بر رشد مردم است.

چرا جمهوری اسلامی اصرار دارد مردم در سرنوشت خود دخیل باشند؟
عباس سلیمی‌نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران

عباس سلیمی‌نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران ضمن اشاره نقش محوری مردم در نظام جمهوری اسلامی، گفت: در ساختار نظام جمهوری اسلامی از ابتدا مردم محور قرار گرفتند. یعنی اگر از ابتدا آگاهی مردم مبنا نبود این محور به سرانجام نمی‌رسید. انقلاب اسلامی یک انقلاب متکی به ابزار سخت یا سلاح نیست. بلکه متکی به تحول نرم است.

وی افزود: ملت ایران قبل انقلاب اسلامی در شرایط خاصی زندگی می‌کردند که آن شرایط را با یک حرکت نرم در هم ریختند. در واقع آگاهی‌هایی شکل گرفت که در نهایت ملت به این نتیجه رسید؛ باید یک تحول اساسی در کشور رخ دهد.

مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران ضمن این که مردم را عامل بقا تحول دانست، گفت: تداوم‌ این تحول اساسی امروز نیز بر عهده مردم است. اگر مردم در مسائل کشور دخیل نباشند قطعاً با خطرات جدی رو به رو خواهیم شد. تحول زمین‌گیر و آسیب‌پذیر می‌شود. اساس تحول در ایران بر رشد مردم است.

سلیمی‌نمین تاکید کرد: اگر مردم به مسائل کشور اشراف پیدا نکنند کم کم نسبت به امور کشور بيگانه می‌شوند. این بيگانگی نقطه مقابل هدف انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی به دنبال رشد ملت بود. اگر مردم در مسیر رشد حرکت نکنند، دچار عقب‌افتادگی می‌شوند. این عقب‌ماندگی دیگر قابل جبران نخواهد بود.

وی به نقش مردم در نظام اشاره کرد، گفت: بسیاری از سیاست‌مداران مردم را کانون توجه خود را مردم قرار می‌دهند. آن‌ها به مردم ابراز ارادت می‌کنند. آن‌ها در انظار عمومی مردم را ولی نعمتان خود می‌خوانند. چرا که می‌دانند مردم تعیین کننده سرنوشت خود و سیاست‌مداران هستند.

مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران خاطر نشان کرد: مردم کانون قدرت هستند. اگر مردم از تحولات جامعه دور بمانند به علت کم اطلاعی و بیگانگی نسبت به جامعه نمی‌توانند در مرکزیت تحول قرار بگیرند. قدرت تاثیرگذاری را به خاطر عدم شناخت از دست می‌دهند.
سلیمی‌نمین ضمن اشاره به خطرات بیگانگی مردم از مسائل کشور، گفت: بیگانگی مردم خطرات جدی به همراه خواهد داشت. از جمله این که ثقل قدرت تغییر خواهد یافت. این ثقل به کانون‌های قدرت‌ فاسد داخل کشور یا به خارج از کشور منتقل می‌شود. در این صورت از آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی فرسنگ‌ها فاصله خواهیم گرفت. به همین به سبب اصرار نظام جمهوری اسلامی بر این است که مردم اطلاعات سیاسی خود را به روز‌ رسانی کنند.
وی عنوان کرد: نظام جمهوری اسلامی خواستار تحول بر اساس شناخت است. خواست نظام پالایش سیاست‌مداران توسط مردم آگاه است. مردمی که به خوبی بر احوال سیاست‌مداران اشراف پیدا کردند. حال قادر هستند مسئولینی که دچار آفت شده‌اند را کنار بگذارند.
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران با اشاره به دلایل سلب اعتماد جامعه از مسئولان، گفت: اعتماد جامعه به علت‌های مختلف مخدوش شده است. برای ترمیم این اعتماد کارهای مختلفی می‌توان انجام داد. البته این ترمیم بسیار امر دشواری است اما ناممکن نیست. انتخاب مدیران سالم، کار مخلصانه برای مردم، رسیدگی به وضعیت اقشار کم‌توان می‌تواند اعتماد جامعه را ترمیم کند.
سلیمی‌نمین در پایان تصریح کرد: مسئولینی که تمام وقت و همت خود را صرف خدمتگزاری به مردم می‌کنند مورد اعتماد ملت ایران هستند. در گذشته اعتماد مردم را کسب کردیم. بدین وسیله توانستیم بسیاری از تهدیدات را پشت سر بگذاریم. امروز هم باید این اعتماد را بازسازی کنیم. طعم شیرین عدالت را باید به مردم بچشانیم. ملت باید با گوشت و پوست خود احساس کنند که تبعیض‌ها بر‌طرف می‌شود./ پایان پیام