لزوم تمرکز بر اولویت اساسی کشور و پرهیز از حاشیه‌سازی‌ها

یادداشتی از مهدی فضائلی

لزوم تمرکز بر اولویت اساسی کشور و پرهیز از حاشیه‌سازی‌ها
مهدی فضائلی

ملت بیدار آنلاین| مهدی فضائلی، کارشناس سیاسی در سرمقاله روزنامه صبح نو نوشته: تجربه من در طول نزدیک به سه دهه فعالیت رسانه‌ای نشان می‌دهد در اکثر موارد استقبال از اخبار زرد و همین‌طور توجه به حاشیه‌ها همواره بر توجه به اخبار سفید و متن، غلبه دارد.

انگیزه‌های سیاسی که موجب حاشیه‌پردازی‌ها و زردنویسی‌ها می‌شود، همواره زیان‌بار است و موجب غفلت از مسائل اساسی یا کمرنگ شدن آنها می‌گردد درحالی‌که یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای حل مشکلات و مسائل اساسی، تمرکز بر آنها و بسیج همه توان‌ها برای حل مسائل است.

امروز اقتصاد و مشکلات معیشتی، در رأس مسائل کشور است و همه به خصوص قوای سه‌گانه، رسانه‌ها، جریان‌های سیاسی و دیگر‌انی که می‌توانند اثرگذار باشند، باید از سویی بر این مسأله متمرکز شوند و همه بضاعت فکری و عملی خود را به میدان بیاورند و از سوی دیگر مراقب باشند مسائل جانبی و دست چندم، جایگزین این اولویت نشود.

قطبی‌سازی‌های غیر واقعی یا فاقد اولویت ازجمله موانع دیگر این تمرکز است. متأسفانه این روزها شاهد حاشیه‌سازی‌ها یا قطبی‌سازی‌‌های آگاهانه یا غافلانه با موضوع حجاب، رفراندوم و امثال آن هستیم؛ موضوعاتی که می‌تواند به انسجام و همبستگی جامعه آسیب برساند و موجب تقابل‌های خسارت‌بار شود.

این سخن نه به معنای ساده‌‌انگاری توطئه‌های دشمن و بی‌اهمیت بودن حجاب است که رهبری به صراحت آن را حرام شرعی و سیاسی خواندند و نه منتفی دانستن رفراندوم با شرایطی که اصل ۵۹ قانون اساسی آن را پیش‌بینی کرده است، بلکه سخن بر سر نحوه اجرا و ضریبی است که باید به موضوع حجاب داده شود و یا میزان ضرورت رفراندوم با توجه به سازوکارهای قانونی دیگر. اگر بال و پر دادن به این حواشی را در دستور کار دشمن می‌بینیم که می‌بینیم، دشمن‌شناسی جدید اقتضا می‌کند روش‌های ناموفق گذشته را تکرار نکنیم و با تدابیر هوشمندانه که البته تبدیل آنها به راهکارهای عملی نیازمند به‌کارگیری صاحب‌نظران دارای ایده در رشته‌های مختلف است، ضمن فراموش نکردن اولویت مسائل کشور یعنی اقتصاد و معیشت مردم، بتوانیم موضوعات مهمی مثل حجاب را نیز حل کنیم، هر‌چند موفقیت در حوزه اقتصاد و معیشت می‌تواند بر اقدام و عمل در حوزه‌های فرهنگی اجتماعی ازجمله حجاب اثر مستقیم داشته باشد.