نماینده | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین

مجلس شفافیت را از خود شروع کرد

با ۲۰۰ رای موافق نمایندگان مردم در خانه ملت، مجلس مکلف شد حقوق نمایندگان و مدیران مجلس را برای نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهیانه در سامانه سازمان امور استخدامی کشور قرار دهد.⁣