برچسب زدن: سهمیه بندی بنزین

اقتصاد

نماینده مجلس: هدف گذاری برای بنزین در برنامه هفتم بر اساس...

شریعتی عضو کمیسیون انرژی تصریح کرد: یکی از نکات کلیدی که در تدوین برنامه هفتم توسعه در مجلس مورد توجه قرار گرفته است تصمیم‌گیری بر...