برچسب زدن: حوزه علمیه امام خمینی تهران

سیاست

حوزه علمیه امام خمینی تهران: اشکالات شکلی پیش آمده بود...

در پی انتشار خبر انتقال باغ ۴۲۰۰ متری حوزه علمیه امام خمینی تهران به نام موسسه‌ای با سهامداری آیت الله کاظم صدیقی و پسرانش، این حوزه...