حقوق کارمندان - ملت بیدار آنلاین

خبر مهم درباره افزایش حقوق کارمندان
میثم لطیفی در نشست خبری در خصوص جشنواره شهید رجایی، در پاسخ به سئوالی درباره متوسط حقوق کارمندان دولت گفت: به طور کلی متوسط دریافتی کارمندان دولت بین هشت تا نه میلیون تومان است.

بالا