جنگ تحمیلی - ملت بیدار آنلاین

روایت ۴۰ سال رفاقت با ترکش‌های بعثی/ دکترها می‌گفتند بهتر است ترکش‌ها همان‌جا بماند!

۴۰ سال رفاقت با ترکش‌های بعثی، آن‌هم در یک قدمی نخاعت کار آسانی نیست. دکترها از همان زمان ‌همیشه می‌گفتند ترکش‌ها جایی قرار گرفته که احتمالاً خروجش منجر به قطع نخاع می‌شود و بهتر است همان‌جا بماند!

بالا