برچسب زدن: آب و هوا

دیگر رسانه‌ها

شایعه "دست کاری ابر در ایران" توهمی بیش نیست

صاحبنظران برجسته با رد ادعای دست کاری یا سرقت ابرهای ایران، کم‌بارشی برف و باران در کشور را به خاطر تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین دانسته...