حقوق سربازان - ملت بیدار آنلاین

انتقاد دهنوی از افزایش نیافتن حقوق سربازان بر اساس اصلاحیه قانون بودجه

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در قانون بودجه امسال مصوب کردیم که حقوق سربازان ۶۰ تا ۹۰ درصد حقوق کارکنان پایور باشد، گفت: اگر افزایش حقوق به خاطر افزایش هزینه‌های زندگی اعمال شده است، سربازان نیز بخشی از همین مردم هستند، لذا هزینه‌های آنها هم افزایش یافته و حقوق آنها نیز باید افزایش یابد.

بالا