Stray | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین

Stray

به گزارش ملت بیدار آنلاین، آنچه دیگران می خوانند وام فوری ۳۰۰ میلیونی بانک رفاه با سود ۱ درصد | شرایط وام آنی ۳۰۰ میلیونی بانک ملت به همه پرداخت وام بازنشستگان با بازپرداخت ۴۸ ماهه | وام ۱۰۰ میلیونی با سود ۴ درصد بدون ضامن پرداخت کالابرگ الکترونیکی به این خانوارها در مرداد |